Home
Schedule
Participants
Lectures
Map and Traffic Informations
Photos

Schedule:

May 8 (Monday)
May 9 (Tuesday)
May 10 (Wednesday)
May 11 (Thursday)
May 12 (Friday)
Chairman
Gyula Pap Jiao Ying Juan Carlos Pardo Hui He Yanxia Ren
08:30-09:10
Mu-Fa Chen Leonid Mytnik Jie Xiong Andreas Kyprianou Dayue Chen
09:10-09:50
Charline Smadi Simon Harris Junping Li Leif Doring Matt Roberts
09:50-10:20
Tea break Tea break Tea break Tea break Tea break
Chairman
Matt Roberts Leonid Mytnik Jie Xiong Andreas Kyprianou Dayue Chen
10:20-11:00
Gyula Pap Ying Jiao Juan Carlos Pardo Hui He Yanxia Ren
11:00-11:40
Chunhua Ma Peisen Li Ting Yang Meijuan Zhang Gabriel Berzunza
12:00-13:00
Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
Chairman
Matyas Barczy Minmin Wang Li Wang Mei Zhang Zenghu Li
14:30-15:10
Julien Berestycki Thomas Duquesne Xiaowen Zhou Yonghua Mao Wenming Hong
15:10-15:50
A. Gonzalez-Casanova Clement Foucart Marcel Ortgiese Xinxin Chen Sandra Palau
15:50-16:20
Tea break Tea break Tea break Tea break
Chairman
Julien Berestycki Thomas Duquesne Xiaowen Zhou Wenming Hong
16:20-17:00
Matyas Barczy Minmin Wang Li Wang Mei Zhang
17:00-17:40
Hongyan Sun Samuel Johnston Lina Ji Dorottya Fekete
Qi Sun